Fiskeri i rørte vande: Renseanlæg på Nyt OUH forsinket

Danmarks SportsDanmarks Sportsfiskerforbund har klaget over Odense Kommunes udledningstilladelse til nyt OUH. Det ærgrer Bjarne Brisson, projektleder på Nyt OUH, skriver Fyens Stiftstidende. Spørgsmålet er da også, om forbundet ikke gør sig selv en bjørnetjeneste. Mange års centralisering af spildevandsrensningen har nemlig har efterladt mange mindre å-løb med reduceret vandføring og dermed dårligere livsbetingelser for fiskeyngel.

På Herlev Hospital, hvor teknologien er udviklet til rensning af hospitalsspildevand, er en ny udledningstilladelse på plads, så spildevandet nu skal udledes direkte til Kagsåen til gunst for øget biodiversitet og dyreliv. Hospitalet anvender også det rensede spildevand til vanding af grønne områder.

Læs mere her