Medlem af DI Vand

Vi glæder os over, at Grønbech Water Solutions A/S nu er en del af et større netværk med mulighed for indflydelse, sparring og deling af nyeste information indenfor branchen.

DI Vand omfavner hele værdikæden i vandsektoren med ambitionen om at styrke vandområdets politiske stemme og øge eksporten af dansk vandteknologi og know-how.DI Vands hjemmeside