NY RAPPORT: Decentral spildevandsrensning – også i fremtiden

I en netop udkommet rapport, ønsker miljøministeren mere viden om status og kilder til miljøfremmede stoffer i vandmiljøet, men aktuelt introduceres der ingen skærpede krav til de centrale renseanlæg.

Fremtidige krav synes dog på vej – sandsynligvis primært som krav, afledt af nye og skrappere vandmiljøkvalitetskrav. Disse krav vil ikke kun omfatte lægemiddelrester, men eksempelvis også tungmetaller, pesticid-/biocid-rester og antibiotikaresistens. Ministeriet ser fortsat rensning ved kilden som det mest effektive, men også at flere teknologier vil skulle i spil for at fjerne alle stoffer på de centrale renseanlæg. Dette taler for en fremtid med både decentrale renseanlæg ved hospitalerne og mindre effektiv, men bredere rensning på de centrale renseanlæg.

Læs mere her