WHO: Hospitalernes spildevand er mest kritisk!

21/06/2022

En katastrofe venter forude, hvis vi fortsat ignorerer udviklingen og spredningen af antimikrobiel resistens (AMR). Hvis vi skal undgå endnu en pandemi, skal vi være bedre forberedte – og en del af løsningen vedr. antimikrobiel resistens er især at fokusere på rensning af hospitalernes spildevand.

Resistens (AMR) opstår, når mikrober* bliver modstandsdygtige over for antimikrobielle midler**, eller når der sker en horisontal eller vertikal AMR gen-overførsel fra en resistent mikrobe til en ikke-resistent mikrobe.

Når der opstår resistens, og udviklingen af nye antimikrobielle midler samtidigt halter, bliver situationen truende for mennesker, dyr og planters sundhed samt sikring af madvarer. Hvis ikke vi adresserer den globale udfordring med AMR, herunder også dens miljømæssige dimension, kan vi risikere, at selv milde infektioner bliver dødelige.

Resistente mikrober udledes gennem vores spildevand fra både husholdninger, industri, hospitaler, dyregødning mm. For at reducere forekomsten af resistens kan man udover at minimere forbruget af anti-mikrobielle midler, rense vand, jord og luft for mikroberne og de antimikrobielle midler.

Pt. udledes størstedelen af alt spildevand til de centrale rensningsanlæg, som imidlertid ikke er i stand til at rense spildevandet tilstrækkeligt for de resistente mikrober. Endvidere spredes resistensen i selve spildevandet på vej til og i rensningsanlægget, idet mikroberne udvikler resistens via gen-overførsel, når de kommer i kontakt med resistente mikrober. Der er også risiko for spredning af resistensen ved f.eks. skybrud og deraf følgende overløb af spildevand.

For at kunne reducere forekomsten af resistens er det vigtigt, at adressere spildevandet fra vores almindelige husholdninger, men vigtigst er at adressere spildevandet fra hospitaler. For selvom den største mængde antimikrobielle midler anvendes i den primære pleje og således vil være at finde i spildevandet fra de almindelige husholdninger, er det ifølge WHO de antimikrobielle midler, der anvendes på hospitalerne, der klassificeres som de kritisk vigtige! Spildevand fra hospitaler indeholder op til 10 gange højere koncentration af resistente mikrober og gener end alm. spildevand. (WHO 2019. Critically Important Anti-microbials for Human Medicine, 6th revision) https://www.who.int/publications/i/item/9789241515528

Løsningen i forhold til hospitalsspildevandet er allerede til stede; Etablering af hospitalsrenseanlæg efter samme model som Herlev Hospital, som er defineret som BAT (Best Available Technique). Denne løsning fjerner de resistente mikrober fra hospitalsspildevandet, hvilket også vil betyde, at der ikke vil forekomme spredning af resistens for disse kritisk vigtige antimikrobielle midler via gen-overførsel i spildevandet eller ved f.eks. skybrud og deraf følgende overløb af spildevand.

United Nations Environment Programme 2022 – Environmental Dimensions of Antimicrobial Resistance – Summary for Policymakers: Højdepunkter fra en fuld rapport, som bliver frigivet senere i år