Ny undersøgelse: Medicinsk forurening er et globalt problem

14. marts 2022

Den hidtil største globale undersøgelse af forurening med lægemiddelstoffer i vandmiljøet er netop offentliggjort. 258 af verdens floder, beliggende i 104 lande på alle klodens kontinenter, er blevet undersøgt for deres indhold af 61 forskellige lægemiddelstoffer ved at udtage prøver fra i alt 1052 lokationer. Undersøgelsen er offentliggjort i The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) den 14. Februar 2022.

Undersøgelsen viser, at lægemiddelstoffer i vandmiljøet er et fænomen over hele kloden – også på Antarktis er der fundet lægemiddelstoffer.

De mest forurenede floder finder man Syd for Sahara i Afrika, i Sydøstasien og i Sydamerika – i lav-til-middel indkomst lande, hvor der er industri og råd til lægemidler, men samtidigt dårlig infrastruktur for spildevands- og affaldshåndtering.

Men også i høj-indkomst lande er der problemer. Således ligger målingerne i Luxembourg City, Bruxelles (Belgien), Dallas (USA) og Glasgow (Storbritannien) blandt de højest akkumulerede koncentrationer af lægemiddelstoffer.

Problemet synes også at være klimaafhængigt, idet nogle af de højeste koncentrationer af lægemiddelstoffer også er fundet i særligt tørre områder, som f.eks. Madrid i Spanien.

For over 25% af de undersøgte lokationer er der konstateret koncentrationer, der er højere, end hvad der er sikkert for de vandlevende organismer og i et niveau, der skaber bekymring for udvikling af resistente bakterier. På mange lokationer er der et komplekst mix af forskellige lægemiddelstoffer i vandet (helt op til 34 af de undersøgte 61 stoffer). Den biologiske risiko her kan derfor være større end for hvert enkelt lægemiddelstof alene pga. kombinationseffekter.

Forurening med lægemiddelstoffer i vandmiljøet er derfor en global trussel mod miljøet og den menneskelige sundhed – hvilket kalder på handling.