Enkelt, sikkert og miljøvenligt!

Når du vælger et renseanlæg fra Grønbech Water Solutions, får du en all in one-løsning, der effektivt renser hospitalets spildevand for sundhedsskadelige og miljøfremmede stoffer. 

groenbech-water-solutions-spildevandsrensning-7a

Stop farlige stoffer ved kilden

Spildevandet fra større hospitaler indeholder ti gange så mange multiresistente bakterier som husspildevand – og mange kræftfremkaldende stoffer i høje koncentrationer.

Når vandet sendes direkte videre til kommunale renseanlæg, er der en reel fare for mennesker, dyr og natur. Blandt andet på grund af ineffektive kloakledninger, hvor kraftige regnskyl kan oversvømme kældre og påvirke badevand. Eller udsivninger til grundvandet gennem utætte ledninger.

Derfor er decentral rensning ved punktkilder en god og sikker løsning. For her bliver alle lægemiddelrester, bakterier og andre miljøfremmede stoffer fjernet på stedet!    

Gør det nemt, godt og billigt

Vores decentrale renseanlæg er modulært opbygget. Som byggeklodser kan vi lægge til eller tage fra, så kapaciteten let kan tilpasses til hospitalets lokale forhold. Og vi fremstiller og tester anlægget på fabrik inden levering, så I er sikret høj kvalitet og en hurtig byggeproces!

I får en kosteffektiv og driftssikker løsning. Med keramisk membranfiltrering, ozonering, aktiv kulbehandling, online procesovervågning og indbygget mulighed for kapacitetsudvidelse. Og anlægget lugter og larmer ikke.

groenbech-water-solutions-rensning-af-spildevand
groenbech-water-solutions-spildevandsrensning

Vand grønne områder med spildevand

Vi har brug for bæredygtige spildevandsløsninger – over hele verden. Og decentral rensning åbner helt nye døre for hospitalerne. Nemlig muligheden for vandgenbrug! For spildevandet renses for lægemiddelrester og bakterier helt ned til drikkevandsniveau.

Det rensede spildevand kan blandt andet bruges til vanding af grønne områder, i køletårne eller til andre tekniske formål og dermed spare på værdifulde grundvandsressourcer. Udledning til mindre åløb vil også skabe mere liv og øge biodiversiteten her.

Med andre ord får I meget mere miljø for pengene!

Derfor skal I vælge Grønbech Water Solutions

Gennemtestet og driftssikker teknologi
Udnævnt til BAT af Miljøstyrelsen
Alt ansvar samlet hos én stærk totalleverandør
Høj kvalitet og hurtig byggeproces
Kosteffektiv løsning og nem at udvide
Drift og vedligeholdelse af specialister døgnet rundt